Att återvinna olika material har under lång tid varit något som hamnat i fokus för att spara vår miljö, och behandla produkter på ett sätt så att de kan återgå till produktion av nya produkter. Detta har du säkert hört mycket om när de gäller miljöfarliga typer av avfall. Egentligen är nästan alla typer av produkter som tillverkas idag på något sätt bidragande till negativ miljöpåverkan då det ofta används någon form av miljöfarligt ämne vid tillverkningsprocessen eller i den produkt som tillverkas.

Så är det även med mycket restprodukter och avfall inom byggbranschen som du kanske ändå inte har hört mycket om. Något som är mycket användbart till nyproduktion inom byggbranschen är betongkross som kan göra att gamla hus exempelvis blir till nya vägar.

Betongkross i Hörby

Ett företag som satsar hårt inom miljöåtervinning av restprodukter och avfallshantering av olika produkter inom byggbranschen är Br. Anderssons Åkeri & Gräv AB, som har skapat ekonomiska lösning för denna återvinningsprocedur. Här är mycket av detta arbete koncentrerat till just betongkross, som detta företag ser till att utföra och förse många stora byggarbeten och vägbyggen med.

Detta företag är unikt i Sverige med sin spetskompetens inom området, samt kunskapen och kännedomen om hur viktigt det är för framtiden att ta hand om och återvinna material för att spara på naturens tillgångar. Hos Br. Anderssons Åkeri & Gräv AB kan du inte bara få hjälp med betongkross, utan här satsas det stort på att återvinna allt som går inom byggsektorn, samt tvättning av förorenad jord och grus. Kontakta Br. Anderssons Åkeri & Gräv AB för mera information om vad du verkligen kan göra för att hjälpa till att spara på miljön.