MPS står för material- och produktionsstyrning. Med en Prosmart MPS får du en modul till just Prosmart och det är just det som gör den unik och konkurrenskraftig. Hur får du tag på detta då? Jo du besöker https://prosmart.se/mps.html

Det som detta kan användas till är mycket, men det är särskilt bra för olika former av affärssystem. Prosmart MPS är en slags modul som innebär att det material man redan har kan användas och byggas upp och sedan användas på ett sätt som är bra. Det är inte fel att använda sig av Prosmart och ha det som ett standardsystem och sedan kombinera det med modulen MPS för att få ett verktyg som är användbart. Särskilt bra är det om du arbetar med en tillverkningsorder. Man bygger upp systemet genom att ta förråd av ingående material samt halvfabrikat och lägger in i kalkyler och lägger även till tidsåtgång för arbeten, resurser med mera för att få en förkalkyl. Sedan kan man jämföra mot en efterkalkyl.

Använd er av material- och produktionsstyrning

Om du vill veta mera om Prosmart MPS så kan du med fördel besöka deras hemsida. Där kan du läsa exakt hur det går till och hur du ska göra för att skaffa dig detta system. Det finns dessutom mer saker du kan kombinera tillsammans med Prosmart med, för att få det allra bästa affärssystemet för ditt företag. På denna sida kan du också ta del av en demo av MPS eller så bokar du in ett personligt möte för att få mer information. Om du satsar på att använda dig av material- och produktionsstyrning via dessa olika system så kan din verksamhet komma att bli snabbare och effektivare och det bara genom att utföra små åtgärder. Du kan enkelt ta reda på vad det är för typ av jobb som är lönsamma, du kan ta reda på vilka som är mindre lönsamma och på så vis gallra ut på ett bra sätt. Se till att även ta del av fler system för att verkligen effektivisera ditt företag på ett bra sätt.